A
A+
A++
Logo Zwiedzaj kaszuby

WYZNACZ TRASĘ SWOJEJ WYCIECZKI

Dodaj atrakcje, które chcesz zobaczyć i sprawdź swoją trasę wycieczki

TWOJA WYCIECZKA

83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1
58 681 03 78

https://www.muzeum-kaszubskie.pl
muzeum@muzeum-kaszubskie.com.pl

''Powiadają o tym mieście, że jest jedynym w Europie, do którego z każdej strony wjeżdża się przez las. I podobno jako jedyne ma na swym terenie aż pięć malowniczych jezior.

Któż nie słyszał o pięknej krainie zwanej Szwajcarią Kaszubską - regionie gór, lasów i wody, którego stolica jest zarazem centrum i skarbnicą oryginalnego folkloru tych ziem? Drogę do regionalnego muzeum w Kartuzach wskaże każdy. Niepozorny budynek stoi wprawdzie przy bocznej uliczce, ale to właśnie jest ośrodkiem zainteresowania przejeżdżających turystów...''.

Tymi słowy zaczyna swój artykuł ''Kartuskie Gawędy'' dziennikarz amerykański Zbigniew Roessler z Detroit po zwiedzeniu sal ekspozycyjnych Muzeum Kaszubskiego. Artykuł skierowany do Polonii Amerykańskiej ukazł się w piśmie ''Straż'' w styczniu 1989 roku i wyraża jasno stopień zafascynowania autora sprawami Muzeum i Kaszub.

Urok Pojezierza Kaszubskiego (Szwajcarii Kaszubskiej), oczarowanie prostym ludem i jego kulturą materialną wpłynął niegdyś na młodego nauczyciela kaszubskiego ze wsi Borzestowo k. Kartuz - Franciszka Tredera, który z inspiracji - znanego pisarza i działacza kaszubskiego z Kartuz - dra Aleksandra Majkowskiego ? rozpoczął swoistą popularyzację kultury ludowej poprzez gromadzenie obiektów etnograficznych we własnym domu w rodzinnym Borzestowie. Realizacja zamierzeń możliwa była przede wszystkim ze względu na kultywowanie przez Kaszubów własnych tradycji narodowych.

To przywiązanie do tradycji przodków pozostało do dzisiaj w mentalności ludu kaszubskiego, co uwidacznia się m. in. w istnieniu centrum kultury, jakim jest bezsprzecznie obecne Muzeum Kaszubskie.

Dzisiaj, z perspektywy ponad półwiecza od momentu tworzenia przez F. Tredera zrębów Muzeum, jego zadania i rola ulegały znacznym przekształceniom. Naczelnym zadaniem jest już nie tyle samo pozyskiwanie nowych eksponatów ale zabezpieczenie i konserwacja tych, które muzeum posiada. Ważną czynnością statutową Muzeum jest obecnie dokumentowanie i naukowe opracowywanie wyników badań oraz prowadzenie prac w terenie, a równocześnie udostępnianie sal ekspozycyjnych Muzeum zwiedzającym turystom.

Sale ekspozycyjne Muzeum Kaszubskiego zwiedzają rocznie dziesiątki tysięcy turystów z kraju i zza granicy. Niektórzy z nich oczarowani zbiorami i gawędami przewodników Muzeum chętnie tu wracają. Toteż nie bez racji jest stwierdzenie Z. Roesslera, iż ''... czy trzeba dodawać, że rangę tego od niedawna jeszcze prowincjonalnego miasteczka podnoszą również i liczne wizyty gości zagranicznych? W pamiątkowej księdze muzeum znajdziemy wpisy gości z Brazylii, USA, Kanady, grup wycieczkowych z Holandii, Rosji. Są egzotyczne ideogramy z Chin, Japonii, wyrazy uznania od zwiedzających z Francji, Niemiec, Hiszpanii... Zresztą, przekonajcie się Państwo, sami...''.

 

Polityka Prywatności Mapa strony Kontakt Deklaracja dostępności